Chấnthươngmắtcáchânvàhướngdẫnđơngiảnđểkhắcphục(phần1)

Chấn thương mắt cá là một trong những kiểu chấn thương phổ biến nhất trong bóng đá. Theo những điều tra y tế, chấn thương mắt cá chiếm tỷ lệ 13% trong các loại chấn thương khác nhau. Rõ ràng là rất đáng để lưu tâm.