Vòng7Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017Vòng7cúpConCông:Dr.BassLeadxuấtsắcgiành3điểmtrướcĐànPhím

Vòng 7 Lượt 2 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 chứng kiến sự xuất sắc của Dr.BassLead khi họ giành chiến thắng thuyết phục trước Đàn Phím.