Tổng giám đốc Tây Ban Nha: Wu Lei là người chơi giỏi nhất ở Trung Quốc đã gây sốc cho trò chơi Tây Ban Nha trực tuyến Futsal

Tổng giám đốc Tây Ban Nha: Wu Lei là người chơi giỏi nhất ở Trung Quốc đã gây sốc cho Tây Ban Nha [trò chơi trực tuyến Futsal]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 3: Vào ngày 27 tháng 3, Tướng Tây Ban Nha Roger Guasco đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Trung Quốc để đến Trung Quốc, Tôi đã đạt được một khóa đào tạo thanh niên với ba trường trung học với Đại hội Nhân dân Quốc gia