NộisoicuộcchiếntrụhạngtạiHPLS4:Sốphậngọitênai?

NộisoicuộcchiếntrụhạngtạiHPLS4:Sốphậngọitênai?

Mùa giải HPL S4 đang đi vào giai đoạn nước rút. Ngoài cuộc chiến giành ngôi vương diễn ra hấp dẫn thì trận chiến đùn đẩy nhau 2 suất xuống hạng cũng diễn ra rất khó lường.