Sau nước mắt, nụ cười trở lại với tuyển Việt Nam

Sau nước mắt, nụ cười trở lại với tuyển Việt Nam

Nhóm 1 gồm các cầu thủ đá chính tập tại khách sạn. Nhóm 2 gồm các cầu thủ dự bị, không được đăng ký