Nhật Bản hoàn tất xây dựng các địa điểm tranh tài Olympic Tokyo 2020

Nhật Bản hoàn tất xây dựng các địa điểm tranh tài Olympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Olympic Tokyo nêu rõ địa điểm cuối cùng là Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo có tổng ki