Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Nuôi quân ba năm…

Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Nuôi quân ba năm…

Tại giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014, có những đội bóng xem đây là đấu trường chính nên đã sử dụng chiến lược “Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ”.