Quang Hải vượt qua kiểm tra y tế tại Pau FC

Quang Hải vượt qua kiểm tra y tế tại Pau FC

Theo người đại diện Nguyễn Đắc Văn, buổi kiểm tra của Quang Hải kết thúc lúc 14h30 (tức 19h30 giờ Hà