Rùng rợn!Chân của người khai thác đã bị nghiền nát và biến dạng và mở trong 9 phút để bị xe cứu thương kéo đi.

Rùng rợn!Chân của người khai thác đã bị nghiền nát và biến dạng và mở trong 9 phút để bị xe cứu thương kéo đi [Pemain Bola Đức]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9bị lạc bởi cơ thể trong cuộc chiến