BầuLê(QuốcAn–QuốcMichel):Lê“Xavi”&vũđiệu“dướigiátreocổ”

Nếu nói về độ chịu chơi hãy hỏi bầu Lê. Nếu nói đến sự mã thượng hãy hỏi bầu Lê. Và nếu nói đến chuyện đá bóng hay và hát bolero dịu ngọt thì cũng phải nhắc đến bầu Lê. Phải, trong 1 vài năm qua, bầu Lê của Quốc An – Quốc Michel nổi lên như một hiện tượng của chiếu phủi Sài Gòn bởi “chất chơi” và cả phong cách nghệ sĩ trên sân.