Real giữ chân Vinicius bằng điều khoản hơn 1 tỷ USD

Real giữ chân Vinicius bằng điều khoản hơn 1 tỷ USD

Hợp đồng giữa đôi bên đã được ký, và Real sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố. Hợp đồng mới sẽ bi