sai lầm của anh

sai lầm của anh

Quan điểm: Sterling đã bị đánh giá sai lầm như thế nào?【sai lầm của anh】:Cây bút Adam B