Tiếp thu ý kiến của CĐV, mặt cỏ sân Vinh sẽ có diện mạo mới trong thời gian tới

Tiếp thu ý kiến của CĐV, mặt cỏ sân Vinh sẽ có diện mạo mới trong thời gian tới

Hôm 22/5, trên trang fanpage chính thức của SLNA đã ra thông báo: “Đơn vị thi công đã tiến hành múc