Gif-Spaniard đã chờ đợi Wu Lei King lần đầu tiên đợi trong 74 phút!Skor Terbesar Argentina vs Brasil

Gif-Spaniard đã thay đổi Vua của Wu Lei trong 74 phút khi người Tây Ban Nha dẫn đầu!