HLV Minh Chiến: ‘Bùi Tiến Dũng khó giữ sạch lưới trước HAGL’

HLV Minh Chiến: ‘Bùi Tiến Dũng khó giữ sạch lưới trước HAGL’

HLV Trần Minh Chiến dùng từ “báo động” để nói về tình hình của đội nhà. “Đây là trận thua đáng báo đ