Thủ môn Vũ Tuyên Quang hú hồn, vừa khỏi Covid-19 thì được gọi lên tuyển Việt Nam

Thủ môn Vũ Tuyên Quang hú hồn, vừa khỏi Covid-19 thì được gọi lên tuyển Việt Nam

Ngày 10/3, VFF công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ tuyển Việt Nam, trong đó có tên Tuyên Quang. T